warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!

Je Sealer je umělecký pseudonym a brand name design produktů založený roku 2015 Janou Šlemrovou, absolventkou Střední průmyslové školy keramické v Karlových Varech. Do roku 2022 let vytvořila více jak 130 koláží, asambláží, maleb a objektů uspořádané do sérií/cyklů, jež byly prezentovány na výstavách v Praze pod názvem: Resurrection (2016, Lucerna), Akropolis (2016, Palác Akropolis), Spirit (2017, Lucerna), Las Perlas (2018, Kavárna Velryba), Make Love Not War (2019, Kamzík bar), Cesta do hloubi duše (2021, Literární centrum Waldes, Cafe Kolíbka, Cafe Art of Alchemy). Aktuální katalog prací Re2022 na výstavu teprve čeká. Než se ale dostaneme k myšlence jednotlivých cyklů, je třeba vysvětlit,

co vlastně Je Sealer znamená.

Pseudonym vznikl fúzí slov Je (franc. já), sea (angl. moře), sailor (angl. námořník), seal (spojit, zafixovat, pečeť), koncovka er vyjadřuje nositele děje. Tato slova a jejich symbolický význam se vzájemně propojují do kontextu spirit-myšlenka-forma.

Slovo v názvu Je Sealer odkazuje na nitro duše autorky a spirit propojující život na Zemi a mimo něj. Prostředek k putování/plavení, přijímání a generování myšlenek je loď. Symbol kormidla zakomponovaný v logu odkazují na síly, které určují směr: vůle, instinkt a touha/vášeň objevovat a poznávat.

Slovo moře souvisí s nekonečným prostorem pro filozofii a formování myšlenky do vizuální interpretace. K realizaci je zapotřebí námořník, ten zastupuje soubor dovedností a vlastností (klíčové hodnoty) jako je otevřená mysl, pokora, sebekázeň, statečnost a trpělivost. Pro námořníky bylo Slunce, Měsíc a hvězdy během cest důležité pro orientaci, v tomto případě představují vyšší moc a životadárnou energii. Slovo seal (pečeť, spojit) reprezentuje formu/techniku provedení.

Kouzlo symbolů a alegorií ve spojení se surrealistickými prvky v dílech interaktivně stimuluje diváky pracovat s vlastními vzpomínkami, sny, zkušenostmi a podvědomím, a tedy naladit k meditaci a sebereflexi. Inspiruje se amazonským pralesem, spiritualismem, surrealismem, mytologií, filozofií, současným děním a kulturami z různých koutů světa. Kombinace výtvarných technik a materiálu vede k experimentování a improvizaci. Společné rysy děl pojí modrozelené tóny odkazující na planetu Zemi a propracovaná nedokonalost na struktury v přírodě či noční oblohu použitím led světel.

Proces od nápadu do prezentace prochází fázemi: vizualizace, pocitu v mysli, jež nedokáže vysvětlit, podstatná je autentičnost, improvizace s materiálem ve stavu lucidního snění, meditace, kdy převádí myšlenku do psaného textu.

Použitý materiál je kromě barev a lepidel odpad, konkrétně sklo, porcelánové střepy, papír, textil a staré dřevěné rámy. Recyklace je aktivní projev respektu k přírodě, hravý a technicky náročný s nadějí inspirovat, že lze tvořit s dávkou kreativity. Vaří z toho, co dům dá, je-li touha tvořit, podmínky jsou výzvou nikoli omezením.

 

Cesta

Abychom se dostali do nitra autorky a pochopili aktuální sérii/cyklus, zrekapitulujme si předchozí výstavy v Praze, které lze chápat současně i jako utváření identity Je Sealer.

Zmrtvýchvstání (2016)

Série prvních velkoformátových koláží a abstraktní malby je pojmenovaná po koláži Resurecction, v překladu Zmrtvýchvstání. Právě v tento den, nebo spíše o velké noci je dokončena a následně prezentovaná v prostorách již zaniklé kavárny komplexu Lucerny spolu s dalšími díly. Kultovní místo hudby a zábavy vnímá autorka pro prezentaci svých prací jako požehnání. Noční život jí byl vždy inspirací, neboť jejím milovaným vzorem je Henri de Toulouse-Lautrec. Název Zmrtvýchvstání též reprezentoval vzkříšení uměleckého ducha, který v autorce dřímal od studentských let. Do té doby svojí kreativitu vkládala spíše do editování hudebních art videí, malby na textil a výrobou drobných dekorací do interiéru. Po výstavě dílo Svatý Šebestián bylo převezeno do Vídně a Haight-Ashbury posláno do San Francisca.

Akropolis (2016)

Série jedenácti maleb a koláží o rozměru 70x100cm navržena do prostor foyer v Palác Akropolis byla inspirována muzikanty a zpěváky, kteří měli po dobu výstavy v prostorách koncerty. Abstraktně pojaté hudební plakáty bez textu měly doprovázet atmosféru večera. Je Sealer si bez hudby nedokáže představit svůj běžný den, a proto byla tato výstava skvělou příležitostí oslavovat pestrost hudebních žánrů a energii, kterou jí dává.

Spirit (2017)

Květnová výstava v kavárně (Lucerna) je tentokrát zaměřená na šamanismus a ducha starověkých kultur. Komorní uspořádání propojuje přírodu, mytologii a psychedelickou pop kulturu šedesátých let.

Las perlas (2018)

Nejvýznamnější výstava prací Je Sealer se uskutečnila v kavárně Velryba. Název výstavy vymyslel její dlouholetý mentor, umělec a peruánský šaman Dimas Parades Armas. Absolutní důvěra následně vygenerovala z indicie myšlenku. Každá perla (koláž) představovala příběh a inspiraci z různých koutů světa. Tou možná nejzajímavější perličkou, nikdy nezmíněnou je fakt, že lustr v prostorách vypadal jako dort poskládaný z perel. Propojení Velryby, perel a Je Seler se snad ani za náhodu nelze považovat. Výjimečný moment vyslal plno děl do soukromých sbírek.

Make Love Not War (2019)

Koláž Make Love Not War (120x200cm) odkazující na hippie slogan (Milujte se, neválčete) byla součást společné každoroční výstavy Pelmel v baru Kamzík, jež byl jakýsi prodloužený obývací pokoj během pobytu v Praze a přirostl autorce k srdci. Jako jedné dílo po skončení výstavy zůstalo na svém místě a stalo se nedílnou součástí interiéru.

Cesta do hloubi duše (2021)

Soubor představuje práce inspirované spiritem Amazonie, oceánu a vesmíru, kdy pokračuje v putování dál do svého nitra a procesu sebereflexe, v kterém se snaží visuálně interpretovat filozofické úvahy, při nichž objevuje také experimentováním nové komplikovanější výtvarné techniky. V porovnání se staršími pracemi, velkou pozornost věnuje rámům, které se stávají součástí díla.

Re2022 (2022)

Aktuální soubor děl představuje pojmy, jež začínají na Re (resurrection, regeneration, remade, rethink, refresh, recreate, refind, review….). A tedy obrození, posouzení, přeměnu, obnovu, přehodnocení, přeskládaní, jak myšlenek tak použitého materiálu.

English

The pseudonym Je Sealer was formed in 2015 by the fusion of words Je (french I), sea, sailor and seal (join, fix, seal), the ending or I modified to er. These words and their symbolic meaning are interconnected in a form-thought-goal context. The word I in the title Is Je Sealer is the spirit of works / author, where I connect the idea / theme with a long and demanding process of self-reflection to subsequent self-regulation to achieve self-development (goal). The sea represents mindfulness, open space, in the universe, a quiet place for meditation, dreaming, that gives the opportunity to concentrate, observe, perceive with an open mind, be guided by instinct and desire to discover (the rudder symbol in the logo, which determines the direction). The sailor represents a set of skills and qualities (key values) needed for the actual implementation (self-discipline, bravely face pitfalls and be able to cope with it, be patient and humble, accept challenges and criticism). For sailors, the stars, the sun and the moon in the sky during the journeys were important for orientation, for me they symbolize imagination, infinity, mystery and higher power. The word seal refers to the form (technique of execution). The combination of several art techniques and different material leads to improvisation, sometimes to a complete turn from the original plan. These experiments take a lot of time without a certain result, but they also lead to the discovery of new structures, color shades and impulses for the next collage (the path to form).

The blue-green tones in the collages (the form is a colorful expression of an idea) refer to the planet Earth, respect for nature and return to the roots. About 70% of the material used for collages and assemblages is a waste for disposal, such as paper (magazines and books), porcelain, glass, textiles, wood (damaged frames) and stones. I would like to be more active in passing on my experience and organizing workshops for the public, unfortunately the pandemic and everything connected to it complicates it. If you still have a specific idea, a proposal for cooperation, write me! I hereby consider the name Is Sealer to be decoded.

The symbols are hidden not only in the name Je Sealer, but also in the art work themselves. The magic of visualizing a feeling, thought, memory, dream or a story using  symbols give you the opportunity to interpret abstract concepts/topic. This interactive element stimulates and supports the imagination, forcing the brain to process something vague or illogical. With surrealist paintings, you get a different interpretation from each other compared to a still life or portrait, and thus work with your own thoughts (self-reflection) without having to understand / know the author of the work and its interpretation into detail.

The creative trigger has many forms, I am inspired by the Amazon rainforest, the universe, spiritualism, mythology, current events and cultures from different parts of the world.

Collages are my art therapies, only sometimes it is difficult to defend hundreds of hours spent around them and the deeper essence of the whole process to other people, who see no profit in making them.

loading
×